Swyddi

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth ac mae'n ceisio penodi staff brwdfrydig i weithio o fewn gwasanaethau'r Llyfrgell. Gwahoddir ceisiadau am y swyddi canlynol:

Cynorthw-wyr Siop ac Arlwyo

Dylid cyflwyno llythyr yn datgan eich diddordeb yn y swyddi, gan nodi eich profiad a'ch sgiliau, a chyflwyno copi o'ch CV

Am becyn gwybodaeth cysylltwch ag Uned Adnoddau Dynol y Llyfrgell ar 01970 632530/1 neu e-bost swyddi@llgc.org.uk

I'ch cynorthwyo gyda'ch cais darllenwch y canlynol cyn llenwi'r ffurflenni:

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni neu ebostiwch swyddi(at)llgc.org.uk

Oedd y dudalen yn ddefnyddiol?