Amdanom Ni

Nod Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yw gwarchod, dathlu a hyrwyddo etifeddiaeth sain a delweddau symudol Cymru. Mae’r Archif yn gartref i gasgliad cyfoethog a dihafal o ffilmiau, rhaglenni teledu, fideos, recordiau sain a cherddoriaeth yn ymwneud â Chymru a'r Cymry.

Mae casgliad yr Archif yn eang iawn o ran cynnwys. Mae’n cwmpasu pob agwedd ar ddiwylliant a bywyd Cymru a’i phobl fel y mae wedi’i groniclo gan y cyfryngau clyweledol, sef recordiau sain, fideo, ffilm a’r cyfryngau digidol diweddaraf.

Sefydlwyd yr Archif yn 2001, pan gafodd Archif Ffilm a Theledu Cymru ei huno gyda chasgliad Sain a Delweddau Symudol y Llyfrgell Genedlaethol. Bellach, ariennir yr Archif gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru.

Oedd y dudalen yn ddefnyddiol?